Πού πάνε τα νέα όταν φεύγουν μπαμπά;

Το πρόβλημα της καθολικής απόσπασης της προσοχής μαςΤο σκεφτόμουνα πρόσφατα, όταν κάποιος ανέφερε το ZIKA. Μα, τι είναι αυτό, σκέφτηκα; Μήπως είναι ποτό, ή μήπως κάποιο app; Ναι, μάλλον app…

Continue Reading
COVID-19 and the Opportunity to Fix the World
Image by Gerd Altmann

COVID-19 and the Opportunity to Fix the World

Inmy book, The Gift of Crisis, I listed 10 challenges as potential “level one” global problems that could and probably would disrupt society, business, the economy, and even the course of humanity in…

Continue Reading
Close Menu